Financování

Zdroje financování: dospělí


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením byly podpořeny:

Finančními prostředky Jihočeského kraje ze zdrojů MPSV

Finančními prostředky Jihočeského kraje

Finančními prostředky města Tábora
Z dotačního programu: Podpora sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Z dotačního programu (města Tábora) podpory aktivit v oblasti kultury
Projekt: Tancem a hudbou k rozvoji osob s mentálním a kombinovaným postižením

Z dotačního programu (města Tábora) na podporu "Zdravého města Tábora"
Projekt: "Pohybem ke zdraví" pro seniory a osoby se zdravotním postižením na Táborsku

Další zdroje:
tržby z prodeje výrobků
dary


Zdroje financování: děti


Doplňkové sociální služby byly podpořeny:

Finančními prostředky města Tábora

Z projektů
Z dotačního programu: Podpora sociálních služeb doplňkových, nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Projekt: Volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením

Z dotačního programu DT_2_ML jednorázové akce zaměřené na děti a mládež.
Projekt: Ozdravný a rehabilitační pobyt mentálně postižených v Chlumu u Třeboně

Dotační program DT_4_TV využívání zařízení TZMT
Pronájem malého bazénu

Další zdroje:
dary