Posláním spolku RYBKA - Tábor, z. s. je prostřednictvím sociálně aktivizační služby poskytovat pomoc při zapojování osob s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti - rozvojem jejich schopností, dovedností a osvojováním si činností nezbytných pro samostatný život. Smyslem naší činnosti je vést uživatele k odpovědnosti a v co největší možné míře k samostatnému rozhodování.

MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925, Tábor 3, 390 03

Novinky

image

Projekt: Pohybem ke zdraví

V roce 2020 jsme z dotačního programu města Tábora na podporu "Zdravého města Tábora" získali prostředky na projekt "Pohybem ke zdraví". Lekce zdravotního tělocviku vedl Jan Tůma.

image

Tancem a hudbou k rozvoji osob s postižením

V letošním roce proběhl projekt "Tancem a hudbou k rozvoji osob s mentálním a kombinovaným postižením" pod vedením Adély Slachové. Tento projekt byl podpořen z dotačního programu města Tábora - podpora aktivit v oblasti kultury.

Služby pro děti

Služby pro děti

Aktivity a zájmová činnost Celoročně

 • Plavání v malém bazénu
 • Zájmové kroužky (spolu s MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925) - mimo letní prázdniny
 • Canisterapie - nejméně 4 x ročně
 • Hipoterapie - v období jara a podzimu
 • Rekondiční pobyt
 • Výlety

Bližší informace »

Služby pro dospělé

Služby pro dospělé

 • Tvořivé činnosti
 • Kulturní a společenské akce
 • Sportovní aktivity
 • Vzdělávání
 • Zpívánky s Lenkou Knotkovou

Bližší informace »

Podpora - sponzoring

Podpora - sponzoring

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli a přispívají finančně, věcným darem či jinou formou na zkvalitnění života dětí a dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Bez jejich pomoci bychom řadu aktivit nemohli uskutečnit.

Bližší informace »

Podpořili nás

 • RYBKA Tábor
 • RYBKA Tábor, zdrave mesto
 • RYBKA Tábor, mpsv
 • RYBKA Tábor, Moneta
 • RYBKA Tábor, Lions
 • RYBKA Tábor, C-Energy
 • RYBKA Tábor, Jihocesky kraj