Posláním spolku RYBKA - Tábor, z. s. je prostřednictvím sociálně aktivizační služby poskytovat pomoc při zapojování osob s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti - rozvojem jejich schopností, dovedností a osvojováním si činností nezbytných pro samostatný život. Smyslem naší činnosti je vést uživatele k odpovědnosti a v co největší možné míře k samostatnému rozhodování.

MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925, Tábor 3, 390 03

Novinky

image

Financování v roce 2019

V tomto roce byla sociální služba podpořena peněžními prostředky Jihočeského kraje a MPSV. Město Tábor spolufinancovalo výdaje na realizaci registrované sociální služby. Dále z dotačního programu města Tábora na podporu"Zdravého města Tábora" Projekt:Pohybem ke zdraví pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením na Táborsku. Z dotačního Programu podpora aktivit v oblasti kultury: Projekt: Kurz společenských tanců a společenského chování pro osoby s mentálním a kombin.postižením. Tímto, bychom rádi poděkovali za finanční podporu. RYBKA - Tábor, z.s.

image

Doplňkové služby pro děti v roce 2019

V letošním roce spolufinancovalo výdaje na doplňkovou sociální službu Město Tábor. Projekt: Volnočasové aktivity pro děti s mentálním postižením. Dále z dotačního programu DT_2_ML jednorázové akce zaměřené na děti a mládež. Projekt: Ozdravný a rehabilitační pobyt mentálně postižených v Chlumu u Třeboně. Dotační program DT_4_TV využívání zařízení TZMT - pronájem malého bazénu. Tímto děkujeme RYBKA-Tábor z.s.

image

Ozdravný a rehabilitační pobyt mentálně postižených v Chlumu u Třeboně 2019

Již tradičně se uživatelé ze spolku RYBKA- Tábor, z.s. vydali do Chlumu u Třeboně, do Rekreačního zařízení Lesák, na čtyřdenní pobyt. Počasí bylo nádherné, všichni si užili koupání a opalování, ale bylo ideální i na vycházky a pěší výlety, rehabilitační cvičení a sportovní hry. Hodně času strávili uživatelé na hřišti, které je přímo v rekreačním areálu. Navštívili i kostel zdejší farnosti, ve středu odpoledne přijeli cvičitelé s pejsky z výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík. Jeden večer pak zpestřila živá hudba. Tento program společně s přátelskou atmosférou, bezbariérovým ubytováním a dobrým stravováním přispěl ke spokojenosti všech zúčastněných. Hezké společně strávené chvíle si pak mohou připomenout ve fotoknize, kterou účastníci obdrželi.

image

Projekt: Zdravý životní styl

V roce 2019 jsme z dotačního programu Jihočeského kraje: Podpora sociálně aktivizačních aktivit získali prostředky na projekt "Zdravý životní styl" V rámci tohoto projektu probíhají kurzy zdravotního tělocviku.


Služby pro děti

Služby pro děti

Aktivity a zájmová činnost Celoročně

 • Plavání v malém bazénu
 • Zájmové kroužky (spolu s MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925) - mimo letní prázdniny
 • Canisterapie - nejméně 4 x ročně
 • Hipoterapie - v období jara a podzimu
 • Rekondiční pobyt
 • Výlety

Bližší informace »

Služby pro dospělé

Služby pro dospělé

 • Tvořivé činnosti
 • Kulturní a společenské akce
 • Sportovní aktivity
 • Vzdělávání
 • Zpívánky s Lenkou Knotkovou

Bližší informace »

Podpora - sponzoring

Podpora - sponzoring

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli a přispívají finančně, věcným darem či jinou formou na zkvalitnění života dětí a dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Bez jejich pomoci bychom řadu aktivit nemohli uskutečnit.

Bližší informace »

Podpořili nás

 • RYBKA Tábor
 • RYBKA Tábor, zdrave mesto
 • RYBKA Tábor, mpsv
 • RYBKA Tábor, Moneta
 • RYBKA Tábor, Lions
 • RYBKA Tábor, C-Energy
 • RYBKA Tábor, Jihocesky kraj