Posláním spolku RYBKA - Tábor, z. s. je prostřednictvím sociálně aktivizační služby poskytovat pomoc při zapojování osob s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti - rozvojem jejich schopností, dovedností a osvojováním si činností nezbytných pro samostatný život. Smyslem naší činnosti je vést uživatele k odpovědnosti a v co největší možné míře k samostatnému rozhodování.

MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925, Tábor 3, 390 03

Novinky

image

Naše služby pro děti byly v roce 2023 podpořeny:

Z dotačního programu města Tábora. DT 1 ML na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží - 2023, jejímž účelem je pronájem malého bazénu, aby se děti mohly naučit základům plavání. Dále z programu DT 2 ML na podporu jednorázových akcí, zaměřených na děti a mládaž - 2023, jejímž účelem je realizace Ozdravného a rehabilitačního pobytu pro mentálně postižené v Chlumu u Třeboně.

image

Naše služby pro dospělé byly v roce 2023 podpořeny:

Činnost je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje. Účelovou dotací z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2023, jejímž účelem je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu základních činností.

image

Naše služby pro děti byly v roce 2023 podpořeny:

Z dotačního programu města Tábora. Podpora sociálních služeb doplňkových, nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

image

Naše služby pro dospělé byly v roce 2023 podpořeny:

Z dotačního programu města Tábora. Podpora sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších právních úprav. Dotační program města Tábora na podporu "Zdravého města Tábora" v letech 2021-2025, jejímž účelem je realizace projektu "Pohybem ke zdraví pro seniory a osoby se zdravotním postižením".


Služby pro děti

Služby pro děti

Aktivity a zájmová činnost Celoročně

 • Plavání v malém bazénu
 • Zájmové kroužky (spolu s MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925) - mimo letní prázdniny
 • Canisterapie - nejméně 4 x ročně
 • Hipoterapie - v období jara a podzimu
 • Rekondiční pobyt
 • Výlety

Bližší informace »

Služby pro dospělé

Služby pro dospělé

 • Tvořivé činnosti
 • Kulturní a společenské akce
 • Sportovní aktivity
 • Vzdělávání
 • Zpívánky s Lenkou Knotkovou

Bližší informace »

Podpora - sponzoring

Podpora - sponzoring

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli a přispívají finančně, věcným darem či jinou formou na zkvalitnění života dětí a dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Bez jejich pomoci bychom řadu aktivit nemohli uskutečnit.

Bližší informace »

Podpořili nás

 • RYBKA Tábor
 • RYBKA Tábor, zdrave mesto
 • RYBKA Tábor, mpsv
 • RYBKA Tábor, Moneta
 • RYBKA Tábor, Lions
 • RYBKA Tábor, C-Energy
 • RYBKA Tábor, Jihocesky kraj