Sponzoring

Podpořili nás

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli a přispívají finančně, věcným darem či jinou formou na zkvalitnění života dětí a dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Bez jejich pomoci bychom řadu aktivit nemohli uskutečnit. Velice si vážíme každé projevené podpory a pomoci. Pomáhá nám udržet a rozvíjet naši činnost a často také překlenout obtížná období.

Vnímáme ji jako projev spolupráce, důvěry a respektu ke spolku RYBKA – Tábor, z.s.


Dary a dotace

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Krajský úřad Jihočeského kraje
 • Město Tábor
 • Lions Club Tábor
 • C- Energy Bohemia s. r.o.
 • Brisk Tábor, a.s.
 • ELK s.r.o.
 • WINDOWSTAR s.r.o.
 • ASEKOL, a.s.
 • Individuální dárci

Materiální dary


RYBKA - Tábor, z.s. je nezisková organizace závislá na finančních darech a dotacích. Budeme velice potěšeni, když pomůžete naši činnost dále rozšiřovat a zkvalitňovat tím, že nám přispějete jakoukoliv finanční částkou či věcným darem.

č.ú. 189114019/0600 - MONETA Money Bank

Všechny dary jsou využity k podpoře aktivního života dětí a lidí s mentálním a kombinovaným postižení.


Dobrovolníci

Dobrovolnická činnost ve spolku RYBKA-Tábor, z.s.

Ve spolku RYBKA-Tábor, z.s. pracuje několik dobrovolníků, kteří svou činností přispívají ke zkvalitnění života dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením.

Jsou to

 • Mgr. Lenka Holomková
 • Zdena Voborská
 • Mgr. Lenka Knotková

Našim uživatelům se věnují zejména při jejich zájmových činnostech (práce na počítači, výtvarné a ruční práce, zpívání…).


Všem dobrovolníkům za práci v naší organizaci velmi děkujeme.

image