Kdo jsme

O nás

RYBKA - Tábor, z.s. je nezisková organizace, která poskytuje služby dětem a dospělým s mentálním či kombinovaným postižením na Táborsku.

Účelem je podpora činností, které přispívají k jejich všestrannému psychickému, fyzickému a sociálnímu rozvoji.

Je registrována jako poskytovatel sociálních služeb - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (od 16 - 80 let).

Pro děti poskytuje doplňkové sociální služby.

RYBKA-Tábor, z.s. má vedle hlavní činnosti také vedlejší hospodářskou činnost, která je zaměřena na výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Mezi obory činnosti patří:

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Umělecko-řemeslné zpracování kovů

Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Velkoobchod a maloobchod

V roce 2007 Sdružení postižené dítě , o. s. (název organizace do 31.12.2015) založilo Středisko pracovní rehabilitace Rybka, které má centrum v MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925. Jeho posláním je podílet se na zlepšování kvality života klientů, napomáhat k rozvoji schopností a dovedností nezbytných pro samostatný život, v případě dostatečných schopností zapojovat klienty do pracovního procesu.

Všechny služby jsou dětem i dospělým poskytovány zdarma.

Sociálně aktivizační služby

jsou realizovány ve formě skupinových setkávání uživatelů od pondělí do pátku vždy od 9:30 do 18:30 hod. (ambulantní služba).

Nabídku služeb naleznete na úvodní straně našeho webu RYBKA - Tábor, z.s.Historie organizace

V roce 1995 byla založena Nadace postižené dítě, která byla předchůdkyní Sdružení postižení dítě. Sdružení postižené dítě bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra v roce 1998 a od 13.11.1998 začalo podporovat činnosti, které přispívaly k všestrannému psychickému, fyzickému a sociálnímu rozvoji žáků Zvláštní školy v Táboře.

Vzhledem k potřebnosti pomáhat i dalším mentálně postiženým dětem a dospělým na Táborsku, byly dne 3.3.2006 MV ČR rozšířeny stanovy a SPD mohlo realizovat tyto aktivity nejenom v rámci školy. Dne 5.9.2008 rozhodl Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví o registraci sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, která začala být poskytována od 1.1.2009.

Od 1.1.2016 je organizace Krajským soudem v Českých Budějovicích zapsaným spolkem s názvem RYBKA - Tábor, z.s.

Informace o poskytovateli

Kdo jsme (typ organizace), jak se jmenujeme ?

RYBKA - Tábor, z. s.

Kdo je zřizovatelem ?

RYBKA - Tábor, z.s.

Kdo je vedoucím organizace ?

Předseda organizace: Ivana Turková

Poslání organizace ?

Posláním spolku RYBKA-Tábor, z.s je prostřednictvím sociálně aktivizační služby poskytovat pomoc při zapojování osob s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti - rozvojem jejich schopností, dovedností a osvojováním si činností nezbytných pro samostatný život. Smyslem naší činnosti je vést uživatele k odpovědnosti a v co největší možné míře k samostatnému rozhodování.

Cílová skupina uživatelů ?

Osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením (s převažujícím mentálním postižením) na Táborsku, které nejsou v ústavní péči.

Podle čeho služby poskytujeme (zákon, registrace) ?

Služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách a v souladu se standardy kvality sociálních služeb. RYBKA - Tábor, z.s. (dříve " Sdružení postižené dítě, o.s.") byla zaregistrována jako poskytovatel sociálních služeb a od 1.1.2009 je služba poskytována.

Kde, v jakých zařízeních služby poskytujeme (adresy, názvy) ?

MŠ a ZŠ Tábor, ČSA 925, Tábor 3, 390 03

Jaká je kvalifikace našich pracovníků, jak zajišťujeme jejich odborný růst ?

Pracovník v sociálních službách: SŠ s maturitou; Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Sociální pracovník: VŠ v programu zaměřené na sociální práci

Vedoucí pracovník: SŠ s maturitou v oblasti speciální pedagogiky

Zda spolupracujeme s jinými poskytovateli, se státními orgány, se zájmovými organizacemi, se sponzory ?

Spolupracujeme s: MěÚ Tábor, ÚP Tábor, Klub Naděje, FOKUS Tábor, Farní charita Tábor – Dobrovolnické centrum

Sponzorují nás: MONETA Money Bank, Lions Club Tábor, C-Energy Bohemia s.r.o., Brisk Tábor a.s., ELK s.r.o., WindowStar s.r.o., ASEKOL a.s….

Které naše dokumenty, předpisy a pravidla jsou veřejně přístupná a kde se s nimi případní zájemci mohou seznámit ?

Etický kodex pracovníků spolku RYBKA-Tábor, z.s. Stáhnout PDF

Pravidla pro podávání stížností – Formulář pro vyjádření nespokojenosti Stáhnout PDF

Pravidla pro podávání stížností - Kontakty Stáhnout PDF

Pravidla pro podávání stížností - Nespokojenost s kvalitou služeb Stáhnout PDF

Pravidla pro podávání stížností - Příjem vyjádřené nespokojenosti s kvalitou služby Stáhnout PDF

Veřejné prohlášení Stáhnout PDF

Způsob uzavření smlouvy o poskytování sociálně aktivizační služby Stáhnout PDF

Žádost o poskytování sociálně aktivizační služby Stáhnout PDF

Vzor smlouvy o poskytování služby Stáhnout PDF

Adresa vedení organizace, e-mailová adresa, případně webové stránky nebo odkaz na veřejně dostupné informační materiály, kdy lze případně o naší organizaci získat nezávislé informace ?

ČSA 925, Tábor 3, 390 03

www.rybka-tabor.cz

email: RYBKA-Tabor@seznam.cz